مشخصات
بخش: علمی
دسته: پروژه های دانشگاهی
زیردسته: مدیریت
بازدید: 304
فروش: 0
پسندیدن: 0
امتیاز خریداران:
جزییات فایل
تاریخ ثبت: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۲۹
شامل فایل های: pdf
حجم فایل: 0 bytes
کلمات کلیدی

روش های تصمیم گیری، یوتا (UTA)، یوتا استار (UTASTR)
توضیحات

میتوان از مجموعه روشهای پشتیبان تصمیمگیری چندمعیاره جهت آنالیز و تجزیهوتحلیل تصمیمگیری چندمعیاره صورت پذیرفته با هر روش رایجی اعم از تحلیل سلسله مراتبی ،1تاپسیس ،ویکور و .... بهره برد. از جمله این تکنیکها، تکنیکهای اولویتبندی تفکیکی هستند که هدف اینگونه روشها در سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری چندمعیاره ارزیابی و استنباط مدلهای اولویتبندی کلی از ساختارهای اولویتبندی شده از قبل (با هر روشی) و بهمنظور آدرسدهی فعالیتهای تصمیمگیری کمکی میباشد (جاکوئت- لاگرز و سیسکوس، .)2001
مشهورترین این روشها، تکنیکهای یافتن تابع مطلوبیت اضافی (یوتا )
و مشتقات آن نظیر یوتا استار 6و یوتا استار فازیمیباشد که با یافتن توابع مطلوبیت اضافی حاصل از این روشها میتوان به آنالیز تصمیمگیری چندمعیاره صورت پذیرفته دست یافت و تابع ارزش کلی را برای مسئله برآورد نمود تا درنهایت با استفاده از تابع ارزش بهدستآمده گزینههای مشابه دیگر را ارزیابی و رتبهبندی کرد.  

گفتگو درباره فایل
    موردی یافت نشد!
در مورد فایل سئوالی دارید؟
برای ثبت پیام باید وارد حساب کاربری خود شوید. ورود / عضویت
تایپایران
  • با وجود تایپایران به راحتی پروژه های تایپی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • تایپایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران تایپیست کارآفرینی ایجاد کند.
  • تایپایران یک پشتوانه قوی برای تمام تایپ و تکثیری ها، کافی نت ها و مراکز خدمات تایپی است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارفولد می باشد. قدرت گرفته از کارایران